top of page

บริการล้างบ่อดักไขมัน

พร้อมเติมจุลินทรีย์

ขั้นตอนการบริการ

  •  เปิดฝาบ่อดักไขมัน ตักเศษต่างๆ ที่อยู่ในบ่อ ออกมา

  • นำตะแกรงตัวกรองไขมัน แต่ละชั้นออก (นำเศษต่างๆใส่ในถุงดำเก็บไขมัน)

  • ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน โดยใช้ผงซักฟอก+แปรงขัดให้สะอาด ฉีดพ่นน้ำด้วยเครื่องแรงดันสูง เพื่อล้างให้สะอาด

  • ตักน้ำในบ่อออกและใส่ชุดอุปกรณ์ดักไขมันในบ่อเหมือนเดิม

  • เติมจุลินทรีย์ ลงในบ่อดักไขมัน

  •  ปิดฝาถังบ่อดักให้เรียบร้อยและทำความสะอาด บริเวณรอบๆให้สะอาด 

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดเวลา กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

bottom of page