top of page

บริการล้างแอร์ติดผนัง

พร้อมอบโอโซนและฉีดพ่นฆ่าเชื้อในแอร์

ขั้นตอนการบริการ

  • มีผ้าคลุม ป้องกันพื้นและอุปกรณ์หน้างานก่อนล้าง

  • ตรวจเช็คแอร์/ วัดอุณหภูมิ/ วัดกระแสไฟ / วัดแรงดันน้ำยา ก่อนล้าง

  • ถอดทุกชิ้นส่วน มาล้าง รวมโพรงกระรอก

  • ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ที่ฝังอยู่ในคอยส์เย็นแอร์ (เพื่อลดกลิ่นอับและขจัดเชื่อโรคที่อยู่ในแอร์)

  • ล้างเสร็จ เช็คอุณหภูมิ / วัดกระแสไฟ / วัดแรงดันน้ำยา หลังล้าง

  •  กรณี   น้ำยาขาดเติมฟรี 10 ปอนด์

  •  ฉีดพ่นด้วยน้ำยา Anti Plus กำจัดเชื้อโรค ไวรัสโควิดในแอร์ 

  • อบโอโซน + ฟอกอากาศ กำจัดเชื้อโรค เศษละออง สารปนเปื้อน (ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า) ในอากาศ 20 นาที

  •  เช็ดทำความสะอาด เก็บความเรียบร้อย ก่อนเสร็จสิ้นงานบริการ

  • รับประกันงานล้าง 90 วัน  (รับประกันแอร์ไม่เย็น แอร์น้ำหยด) กรณี   อะไหล่เสีย เสนอราคาก่อนซ่อม

พื้นที่ให้บริการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนกำหนดเวลา กรุณาติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

bottom of page