top of page
กว่า 5 ปีแห่งประสบการณ์และความไว้ใจจากแบรนด์พรีเมียมมากมาย

ซื่อสัตย์
สะอาด
ใส่ใจ
ตรงเวลา

กว่า 5  ปีแห่งประสบการณ์และความไว้ใจจากแบรนด์พรีเมียมมากมาย

Airmate คือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศ  ที่มีบริการครบครันแบบ one-stop service ที่เราตั้งใจออกแบบเพื่อตอบทุกโจทย์ เพื่อช่วยดูแลให้บ้านของคุณมีอากาศสะอาดสดชื่นตลอดปี 
 
ตลอดเวลา 5  ปีที่เราสะสมประสบการณ์และพัฒนาทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะของ  Airmate Academy เพื่อให้คุณมั่นใจในมาตรฐานความชำนาญและการบริการของเรา
 
เพราะเรารู้... ว่าบ้านคือพื้นที่แห่งการพักผ่อนและความสุขของคุณและคนที่คุณรัก

6

Trusted Years

23,000

Satisfied Homes

18

Professionals

44,000

Air Conditioners

Workplaces

ONE-STOP SERVICE FOR ALL HOMES

AIRMATE'S PARTNERS

smart
sc asset
แสนสิริ
asset wise
thanasiri
maxspace

OUR  CLIENTS

กว่า 5 ปีที่ลูกค้าต่างไว้วางใจ กับคำว่า

ซื่อสัตย์ สะอาด ใส่ใจ ตรงเวลา

ที่เรามอบให้ลูกค้าทุกคนตลอดมา

bottom of page