ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Promotion 1 february 2022 - 28 february 2022

Promotion 1 June 2022 - 30 June 2022

Servicing​

Airmate everything about AC​

มาตรการป้องกัน COVID-19 ก่อนให้บริการ​

วิธีทำความสะอาดบ่อดักไขมัน​

Dust mites removal​

Airmate has service that sterilizes and remove dust mites in room, which is called Room Spa. Dust mites are one of the causes of allergy and stimulate asthma. Dust mites allergy symptom are sneezing, running nose, breathing difficulty,​mucus, cough, throat irritating, itching, eyes itching, and red swollen eye bag.

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Installation service​

Airmate has tools with the global standard for measure quality of installation.​

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Cleaning service​

Airmate , one price for everything. No excess budget. No additional paying. Take care with clean procedures during cleaning.​

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Repairing service​

Airmate , repair with the professional technician who has direct experience.

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Old AC removal service​ New AC installation service

Airmate mind every service, offer to remove old AC, transport, and install new AC.​

ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

Contact us​

HomeMate (Thailand) Co., Ltd.​ (Head Office)

169/32 Village No.3 Lumlukkar Rd., Khukhot, Lumlukka, Pathumthani, 12130​​

HomeMate (Thailand) Co., Ltd.​ @ Chiang Mai

89/9 Moo.4 Tha Sala, Muang ChiangMai, ChiangMai 50000​

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED©2021 Homemate (Thailand) CO.,LTD.​