ร้านแอร์ ลำลูกกา รับติดตั้งแอร์ ปรึกษาฟรี!​

PRODUCT

The higher level of energy saving with R32 refrigerant, make every air conditioner of Daikin Room Air cooling fast, coolest, energy efficient. With Inverter technology in swing compressor, higher working performance, quiet, and steady temperature.​

Air Daikin,Air Inverter,Air Daikin Inverter,Air Purifier Thailand

VRV IV S SERIES​

READ MORE>>
Air Daikin,Air Inverter,Air Daikin Inverter,Air Purifier Thailand

VRV X SERIES​

READ MORE>>
Air Daikin,Air Inverter,Air Daikin Inverter,Air Purifier Thailand

VRV- A SERIE​

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

ZETAS : INVERTER
(รุ่นใหม่ ปี 2021)

FTKZ09VV2S/RKZ12VV2S
8,500 BTU

regular price 28,900.00 bath
(sale price with vat) 28,500.00 bath Mold-proof operation and PM2.5 & Enzyme Blue filter that can prevent dust and odors.

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

ZETAS : INVERTER
(รุ่นใหม่ ปี 2021)

FTKZ12VV2S/RKZ12VV2S
11,900 BTU

regular price 32,500.00 bath
(sale price with vat) 32,500.00 bath Mold-proof operation and PM2.5 & Enzyme Blue filter that can prevent dust and odors.

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

ZETAS : INVERTER
(รุ่นใหม่ ปี 2021)

FTKZ15VV2S/RKZ15VV2S
14,300 BTU

regular price 35,900.00 bath
(sale price with vat) 36,500.00 bath Mold-proof operation and PM2.5 & Enzyme Blue filter that can prevent dust and odors.

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

ZETAS : INVERTER
(รุ่นใหม่ ปี 2021)

FTKZ18VV2S/RKZ18VV2S
17,700 BTU

regular price 39,500.00 bath
(sale price with vat) 40,500.00 bath Mold-proof operation and PM2.5 & Enzyme Blue filter that can prevent dust and odors.

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

ZETAS : INVERTER
(รุ่นใหม่ ปี 2021)

FTKZ24VV2S/RKZ24VV2S
24,200 BTU

regular price 49,900.00 bath
(sale price with vat) 52,500.00 bath Mold-proof operation and PM2.5 & Enzyme Blue filter that can prevent dust and odors.

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER
: streamer series

FTKM09WV2S/RKM09WV2S
9,200 BTU

regular price 25,500.00 bath
(sale price with vat) 24,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER
: streamer series

FTKM12WV2S/RKM12WV2S
12,300 BTU

regular price 29,000.00 bath
(sale price with vat) 27,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER
: streamer series

FTKM15WV2S/RKM15WV2S
15,000 BTU

regular price 36,000.00 bath
(sale price with vat) 31,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER
: streamer series

FTKM18WV2S/RKM18WV2S
18,100 BTU

regular price 40,000.00 bath
(sale price with vat) 34,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER
: streamer series

FTKM24WV2S/RKM24WV2S
24,200 BTU

regular price 51,900.00 bath
(sale price with vat) 49,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

BIG WALL : INVERTER​
FAVF

FAVF30WV2S/RKV30WV2S
30,000BTU

regular price 51,900.00 bath
(sale price with vat) 44,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

BIG WALL : INVERTER​
FAVF

FAVF36UV2S/RKV36UV2S
36,200BTU

regular price 55,000.00 bath
(sale price with vat) 48,000.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMART Series INVERTER

FTKC09WV2S9/RKC09WV2S9
8,500 BTU

regular price 25,500.00 bath
(sale price with vat) 20,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMART Series INVERTER

FTKC12WV2S9/RKC12WV2S9
11,900 BTU

regular price 29,000.00 bath
(sale price with vat) 24,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMART Series INVERTER

FTKC15WV2S9/RKC15WV2S9
14,300 BTU

regular price 36,000.00 bath
(sale price with vat) 27,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMART Series INVERTER

FTKC18WV2S9/RKC18WV2S9
18,100 BTU

regular price 40,000.00 bath
(sale price with vat) 34,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKC24WV2S9/RKC24WV2S9
20,500 BTU

regular price 49,000.00 bath
(sale price with vat) 42,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKF09WV2S/RKF09WV2S
9,200.00 BTU

regular price 24,000.00 bath
(sale price with vat) 18,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKF12WV2S/RKF12WV2S
12,300.00 BTU

regular price 27,000.00 bath
(sale price with vat) 21,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKF15WV2S/RKF15WV2S
15,000.00 BTU

regular price 30,500.00 bath
(sale price with vat)25,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKF18WV2S/RKF18WV2S
18,100.00 BTU

regular price 34,000.00 bath
(sale price with vat) 28,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SUPER SMART INVERTER

FTKF24WV2S/RKF24WV2S
20,500.00 BTU

regular price 48,000.00 bath
(sale price with vat) 40,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

Super Cool Series Inverter

FTKQ09WV2S/RKQ09WV2S
9,200.00 BTU

regular price 19,800.00 bath
(sale price with vat) 16,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

Super Cool Series Inverter

FTKQ12WV2S/RKQ12WV2S
12,300BTU

regular price 22,900.00 bath
(sale price with vat) 18,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

Super Cool Series Inverter

FTKQ15WV2S/RKQ15WV2S
15,000 BTU

regular price 25,500.00 bath
(sale price with vat) 22,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

Super Cool Series Inverter

FTKQ18WV2S/RKQ18WV2S
18,100 BTU

regular price 34,500.00 bath
(sale price with vat) 26,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

Super Cool Series Inverter

FTKQ24WV2S/RKQ24WV2S
20,500 BTU

regular price 48,500.00 bath
(sale price with vat) 37,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM09PV2S/RM09PV2S
9,200BTU

regular price 19,800.00 bath
(sale price with vat) 15,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM13PV2S/RM13PV2S
13,000 BTU

regular price 22,900.00 bath
(sale price with vat) 18,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM15PV2S/RM15PV2S
14,400 BTU

regular price 25,500.00 bath
(sale price with vat) 21,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM18PV2S/RM18PV2S
18,090 BTU

regular price 34,500.00 bath
(sale price with vat) 25,900.00 bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM24PV2S/RM24PV2S
22,530 BTU

regular price42,000.00 bath
(sale price with vat) 40,900.00  bath

READ MORE>>
แอร์ไดกิ้นอินเวอร์เตอร์,รับติดตั้งแอร์บ้าน,ติดตั้งแอร์ ราคาถูก

SMASH II : FTM-P SERIES
(NON INVERTER)

FTM28PV2S/RM28PV2S
24,500 BTU

regular price 44,000.00 bath
(sale price with vat) 42,900.00 bath

READ MORE>>

MCK55TVM6​

Price 14,500.-

READ MORE>>

MC55UVM6​

Price 9,990.-

READ MORE>>

MC40UVM6​

Price 8,900.-

READ MORE>>

MC30YVM7

Price 5,900.-

READ MORE>>

Purchase conditions and privileges
1. Free delivery, minimum 3 sets, money transfer within 10.30, receive the product the next day, pay after 10.30, receive the product about 2 working days.
2. Other promotions according to the policy
3. 0% installment for 10 months, only for Kasikorn credit card

Service condition
1. Installation cost included.
2. Free refrigerant pipe but not more than 4 metres, if exceeded for  charge 600 baht per a metre (9000 - 20000 btu)
650 baht per a metre (20001 - 36000 btu)
3. Free electric wire but not more than 8 metres, if exceeded charge 70 baht per a metre.
4. Free pipe cover but not more than 4 metres, if exceeded charge 400 baht per a metre (including elbow joint).
5. Free 1 set of compressor hanger.
6. Vat included (AC is product that must include vat)
7. 600 baht per an old AC removal (9000 - 18000 BTU). (Not including Vat)
8. 800 baht per an old AC removal (>18000 - 28000 BTU).​ Not including Vat)

Contact us​

HomeMate (Thailand) Co., Ltd.​ (Head Office)

169/32 Village No.3 Lumlukkar Rd., Khukhot, Lumlukka, Pathumthani, 12130​​

HomeMate (Thailand) Co., Ltd.​ @ Chiang Mai

89/9 Moo.4 Tha Sala, Muang ChiangMai, ChiangMai 50000​

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED©2021 Homemate (Thailand) CO.,LTD.​