top of page

ซิงค์ล้านจานของคุณตันหรือไม่?


ซิงค์ล้านจานของคุณตันหรือไม่? น้ำไหลช้า เศษอาหารอุดตัน กลิ่นเหม็นรบกวน  ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากคราบไขมัน เศษอาหาร หรือสิ่งสกปรกสะสมในท่อ

ซิงค์ล้านจานของคุณตันหรือไม่? น้ำไหลช้า เศษอาหารอุดตัน กลิ่นเหม็นรบกวน

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากคราบไขมัน เศษอาหาร หรือสิ่งสกปรกสะสมในท่อ

.

ขั้นตอนบริการ

- ตรวจสอบหน้างานและหาสาเหตุของการอุดตัน

- ถอดสะดืออ่างและอุปกรณ์ต่างๆ

- นำอุปกรณ์งูเหล็กสอดเข้าไปในท่อน้ำทิ้งเพื่อทะลวงสิ่งอุดตัน

- นำอุปกรณ์สะดืออ่างไปทำความสะอาด

- ทดสอบการไหลของน้ำหลังจากทะลวงแล้ว

- ประกอบอุปกรณ์สะดืออ่างกลับเข้าที่

- ทำความสะอาดอ่างล้างจานและตรวจสอบการรั่วไหล

- พร้อมล้างทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

.

บริการล้างซิงค์ล้างจานตันพร้อมล้างบ่อดักไขมัน รวมนำปฎิกูลจากบ่อดักไขมันไปทิ้งนอกพื้นที่

 ราคาพิเศษ 2,619.- จากปกติ 3,190.-

.

หมายเหตุ

- ล้างซิงค์ล้างจานตันรวมทะลวงท่อขนาด 1 ช่อง (ไม่รวมเปลี่ยนอุปกรณ์)

- ปฎิกูลจากบ่อดักไขมัน จำนวนไม่เกิน 10 ถุงดำ ขนาด 24x28 นิ้ว

- โปรโมชัน 1 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67

bottom of page