top of page

คอนโด ASHER รัชดา


คอนโด ASHER รัชดา

โครงการคอนโด ASHER รัชดา

เริ่มติดตั้ง : พ.ศ. 2562

ระยะเวลาติดตั้ง : 1 เดือน

ประเภทเครื่องปรับอากาศ :

- Wall Type Daikin FTM09PV2S = 144 ชุด


bottom of page